Suchen
Deutsch

O projektu

Opis operacije: 

V okviru operacije se načrtujejo sledeče aktivnosti:

  • Spletna trgovina za tuje trge – vzpostavitev v vsaj dveh tujih jezikih, s ciljem povečanja prodaje v tujini
  • Elektronska izmenjava med partnerji – vzpostavitev lastnega okolja, ki bo omogočilo elektronsko izmenjavo podatkov in nov sistem e-arhiviranja in pripravo e-dokumentov
  • Spletna stran za tuje trge – vzpostavitev v vsaj dveh tujih jezikih
  • Produktno prodajni video je dolžine 3 minute in 03 sekunde.
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja vodstvenega kadra in zaposlenih na področju brezpapirnega poslovanja, učinkovitih procesih in digitalnih delovnih mestih


Namen in cilji operacije:

Namen oz. cilj operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov za nadgradnjo e-poslovanja povečati možnost predstavitve svojih dosežkov in storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, olajšati sodelovanje s partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Rezultati operacije: 

  • Izdelana spletna trgovina v treh tujih jezikih, v angleščini, hrvaščini in nemščini; integrirana z ERP. Omogoča oddajo naročila in plačila prek PayPal ali pa prek plačila po predračunu.
  • Elektronska izmenjava med partnerji (vzpostavljeno lastno okolje za elektronsko izmenjavo podatkov in nov sistem e-arhiviranja in priprave e-dokumentov)
  • Izdelana spletna stran v treh jezikih v angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku, z odzivnim dizajnom
  • Izdelan produktno-prodajni video v tujem jeziku, ki bo namenjen širšemu evropskemu trgu, okvirne dolžine 3 minute in 03 sekunde
  • Izvedena usposabljanja za krepitev kompetenc.

EKP MGRT SS