Iskanje po spletni trgovini
Slovenščina

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji podjetja DBK d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

S spletno trgovino www.shop.dbk.si (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja DBK d.o.o., kot ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju »ponudnik«). Ob registraciji v sistem spletne trgovine, obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

Splošni pogoji sodelovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Dostopnost informacij

 • Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 • način plačila in dostave,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci

Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba spletne trgovine ažurira in spreminja pogosto in hitro.

Cene so predstavljene kot Redne cene in Spletne cene. Redne cene so po navadi priporočene prodajne cene proizvajalca oziroma uvoznika ali cene, ki jih sam oblikuje ponudnik.

 

Odgovornost

DBK d.o.o. ni odgovorna za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oz. infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletna trgovina (npr. izpad delovanja medmrežja).

Obveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je bil artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora takoj ob prevzemu pošiljke preveriti ali je pošiljka prispela nepoškodovana. Ponudnik ne zagotavlja, da bo naročilo lahko uspešno ustavljeno oz. preklicano. Delni preklic naročila ni mogoč.

Vračilo blaga

Pravica kupca do odstopa od pogodbe

 1. Kupec (v nadaljevanju tudi: potrošnik) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev.
 2. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti preko ene izmed naslednjih možnosti:
 • Pisno na mail dbkshop@dbk.si ali po pošti na naslov DBK d.o.o., Samostanska ulica 3, 2360 Radlje ob Dravi.

V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi tudi Obrazecza odstop od pogodbe oz. Vračilo blaga, ki ga najdete tukaj.

 1. Rok za odstop od pogodbe začne teči naslednji dan po datumu prevzema blaga (»ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik« oziroma pri pogodbi v zvezi z dostavo blaga, ki sestoji iz več pošiljk ali kosov: »ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnji pošiljki ali kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik«).
 2. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe.
 3. Z obrazcem za vračilo, ki je na spletni trgovini, lahko kupec izdelek/blago vrne na lastne stroške. V kolikor se blago med transportom poškoduje je le to odgovornost kupca. V primeru osebnega prevzema blaga lahko kupec blago takoj preveri in zavrne njegov nakup. Kasnejše vračilo ni mogoče!
 4. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe.
 5. Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Izdelke lahko kupec vrne po pošti na naslov podjetja. Na istem naslovu je možno vračilo tudi osebno in sicer vsak delovnik od 8:00 do 15:00 ure.
 6. Kupec mora prejete izdelke vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina brez kupčeve krivde zmanjšala. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če je kupec morda že začel uporabljati izdelek ali če je pri izdelkih posamezne komponente že odprl in sestavljal, odstop od pogodbe ni možen. Proizvajalec izdelka predpiše tudi njegovo originalno embalažo (v skladu s 36. členom Zakona o varstvu potrošnikov). Ker je embalaža sestavni del izdelka, jo je prav tako treba priložiti, in sicer takšno, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja izdelka (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini).
 7. Možnost odstopa od pogodbe ne velja za izdelke/blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca oz. potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam.
 8. Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je dogovorjeno drugače ali v kolikor zaradi njegove narave, plačila ni mogoče zagotoviti z enakim plačilnim sredstvom. Podjetje lahko zadrži plačilo v primerih in v rokih določenih z Zakonom o varstvu potrošnikov.
 9. Pri vsakem vračilu je potrebno poleg izdelka predložiti tudi ustrezno in popolno izpolnjen Obrazec za vračilo blaga in kopijo računa.

Pritožbe in spori

DBK d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Po vseh močeh se tudi trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko +386 41 409 268 ali po dbkshop@dbk.si. Postopek za oddajo pritožb je na voljo na spletnih straneh, enostaven za uporabo in zaupen.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Cene

Spletna cena velja za vse člane spletne trgovine. Član postane vsak z registracijo v spletno trgovino. Vse cene so brez DDV, razen če je izrecno napisano drugače.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

Napake, zamenjava, vrnitev izdelkov

Potrošnik v tem poglavju je tisti kupec (fizična oseba), ki pridobiva ali uporablja izdelke za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. V ostalih poglavjih sta z izrazom »kupec« upoštevana kupec in potrošnik.

Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), kupec ali potrošnik vrne dostavljene izdelke in jih bo ponudnik brezplačno nadomestil z ustreznimi. Ponudnik krije tudi stroške vračila prvotno dostavljenih izdelkov. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v original embalaži.

Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti ponudnika v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej podjetje DBK d.o.o. v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. DBK d.o.o. ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bil izdelek izročen.

Potrošnik oz. kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in DBK d.o.o. omogočiti, da stvar pregleda.

Potrošnik ali kupec, ki je ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od le-tega v dveh letih od oddaje obvestila o napaki zahtevati, da:

• odpravi napako na izdelku ali

• vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

• izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali

• vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Dostava

Trudimo se, da naročeno blago dobite že naslednji dan. Hitra in kvalitetna dostava je za nas velikega pomena.

Na voljo imate dva načina dostave ter lastni prevzem na sedežu podjetja

 • Dostava do 31,5kg
 • Varna dostava (za težje in lomljive pakete)

Cenik dostave za Slovenijo

Stroški pošiljanja (spodnje cene so informativne) čas dostave je do 3 dni

 • Do 2kg     4.7€
 • 2-5kg      5.7€
 • 5-10kg    6.9€
 • 10-15kg 8.10€
 • 15-20kg 9.2€
 • 20-25kg 10.6€
 • 25-30kg 12.1
 • 30-40kg 14,1€
 • 40-50kg 17,2€
 • Pri naročilu višjem od 300€ je dostava, na območju Slovenije, brezplačna.

Varna dostava znaša 10€ + ddv.

Vse cene so brez DDV!

Posebne želje pri dostavi (jutranja dostava do 10h) 10€

Naročila za osebni prevzem na sedežu podjetja lahko oddate do 1h pred prevzemom.

Pri večjem naročilu vas prosimo, da dostavljavcu pomagate raztovoriti vaše blago.

Račun o plačilu boste prejeli v 24 urah na vaš email naslov od trenutka, ko bomo dobili vaše nakazilo.

Pridržujemo si pravico, da zaradi višjih sil, naravnih nesreč… pošiljko dostavimo kasneje.

Za vse dodatne informacije nas pokličite +386 41 409 268 ali +386 41 958 643 ali pošljite elektronsko pošto dbkshop@dbk.si.

Obravnava poškodovanih pošiljk

Kljub temu, da se trudimo, da bi naše pošiljke prispele nepoškodovane se lahko zgodi kakšna poškodba.

POMEMBNO: Pred prevzemom pošiljke obvezno preverite, da ni na pošiljki kakšnih vidnih poškodb! V kolikor so poškodbe, le- te takoj prijavite dostavljavcu in jih fotografirajte ter takoj odprite paket, da se prepričate, če je vsebina nepoškodovana. Prijavo in slike poškodovane pošiljke pošljite na elektronski naslov dbkshop@dbk.si v najkrajšem možnem času. V kolikor poškodbe niste prijavili takoj dostavljavcu, se lahko zavrne zamenjava artikla in vračilo kupnine, v kolikor ni mogoče določiti kje je poškodba nastala.

Cenik dostave za tujino

Stroški pošiljanja:

Nemudoma ob prevzemu prijavite škodo kurirju, ki vam je dostavil pošiljko. Nato nam pošljete na elektronsko pošto dbkshop@dbk.si fotografije zunanje embalaže, nalepke s podatki o pošiljatelju in prejemniku, fotografijo notranje embalaže ter vmesne zaščite blaga ter fotografije poškodovane vsebine paketa. Skupaj s kurirsko službo bomo poskrbeli, da bo odškodnina rešena v najkrajšem možnem času.

DOSTAVA HRVAŠKA

Čas dostave                         2 kg    5 kg      10 kg    15 kg     20 kg     25 kg    31,5 kg

Hrvaška čas dostave 2-3dni   10,20€ 11,30€  12,30€  13,30€   13,90€   15,20€   16,60€

Doplačilo za otoke      7,5€

Pošiljanje v države izven EU možno le, da kupec sam naroči prevzem pošiljke; cena EXW!

Varna dostava znaša 20€ + ddv.

CENE ZA DOSTAVO PAKETOV V EU

 

 

DRŽAVA

PREDVIDEN ČAS DOSTAVE

 

2 kg

 

5 kg

 

10 kg

 

15 kg

 

20 kg

 

25 kg

 

31,5 kg

Avstrija

1 dan

15,30€

17,00€

18,90€

20,10€

22,70€

24,90€

28,10€

Bolgarija

3 dni

40,10€

41,20€

43,40€

45,40€

46,50€

47,80€

49,10€

Češka

2 dni

27,00€

28,50€

29,10€

30,40€

31,80€

34,70€

36,20€

Francija

3 dni

28,40€

30,10€

32,80€

33,40€

34,30€

35,40€

36,10€

Italija

2 dni

19,20€

20,20€

22,50€

23,20€

24,70€

26,20€

28,90€

Madžarska

2 dni

25,70€

26,80€

29,00€

30,90€

32,10€

33,30€

34,70€

Nemčija

2 dni

19,20€

20,20€

22,50€

23,20€

24,70€

26,20€

28,90€

Poljska

3 dni

26,20€

27,70€

29,50€

30,70€

32,10€

35,20€

37,20€

Romunija

3 dni

34,80€

35,80€

38,10€

40,00€

41,20€

42.50€

43,80€

Slovaška

2 dni

26,80€

28,00€

29,60€

30,70€

32,20€

35,20€

37,00€

 

Vse cene so brez DDV!

Če ponudnik ne bo mogel izpolniti svoje obveznosti, ker blago ne bo na razpolago, bo o tem obvestil kupca in se bosta dogovorila glede nadaljnjega postopka.

V primeru, ko ponudnik pravočasno odpravi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca. Dostava se izvrši na naslov, ki ga je uporabnik navedel ob registraciji ali naročilu. V primeru, da ob času dostave nikogar ni na naslovu, dostavljavec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oz. o poskusu predaje blaga. V primeru, da dostavljavec ni mogel izročiti pošiljke in je niste prevzeli, se kupcu zaračunajo stroški poštnine za pošiljko, ki se je vrnila.

Načini plačila

Plačila;

Račun boste dobili v pdf obliki na email in original ob dostavi.

Naročilo lahko poravnate s plačilom predračuna ali PAYPAL-a

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika.

Plačilo po predračunu

Pri izbiri plačila po predračunu boste naročeno blago plačali s splošnim plačilnim nalogom BN 02. Plačilo lahko najlažje in najhitreje izvedete preko PayPal-a ali v vaši spletni banki (Klik, Abanet, Bank@Net ...), lahko pa tudi na katerikoli banki ali pošti v Sloveniji.

Pri plačilu navedite naslednje podatke:

• Namen plačila: Nakup izdelka preko spletne trgovine

• Naziv: DBK d.o.o.

• Ulica: Samostanska ulica 3

• Kraj: 2360 Radlje ob Dravi

• Številka računa: SI56 0451 5000 3394 732

IBAN/SWIFT: SI56 0451 5000 3394 732 / KBMASI2X

Varovanje osebnih podatkov

Spletna trgovina se zavezuje, da bo vaše osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu zasebnih podatkov. Vaši podatki se bodo uporabljali samo za interne namene podjetja DBK d.o.o. in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Uporaba piškotkov

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto. S pomočjo piškotkov strežnik ve, da ste se vrnili na spletno trgovino, kar lahko s pridom izkoristimo za prilagoditev spletnega mesta uporabniku.

Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema. Če jih ne želite sprejemati ali pa želite, da ste obveščeni preden se piškotek naloži na vaš računalnik, lahko to določite v nastavitvah brskalnika.

Zasebnost

Lastnik (zbiratelj podatkov) spletne trgovine je:

DBK d.o.o.

Samostanska ulica 3

2360 Radlje ob Dravi

T: +386 41 409 268

DBK d.o.o. se zavezuje, da bo ščitilo vašo zasebnost in razvijalo tehnologijo, ki vam bo omogočala varno spletno izkušnjo. Ta izjava o zasebnosti velja za spletno trgovino podjetja DBK d.o.o. Z uporabo spletne trgovine soglašate z načini uporabe podatkov, ki so opisani v tej izjavi.

DBK d.o.o.. zbira osebne podatke, kot so ime in priimek, naslov, elektronska pošta in telefonska številka, ipd., ki so potrebni za izpolnitev pogodbenih oziroma poslovnih obveznosti do vas. Poleg tega lahko vaš e-naslov na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) uporabljamo tudi za namene neposrednega trženja in pošiljanja občasnih e-novic. Takšno uporabo osebnih podatkov pa lahko kadarkoli zavrnete z zahtevo na elektronski naslov: dbkshop@dbk.si.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih obdelujemo.

Vaše pravice

V skladu z določbami GDPR in vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa oz. pozabe, pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Poleg tega lahko v primeru, če ste podali privolitev v obdelavo osebnih podatkov, le-to prekličete. V primeru, če menite, da obdelava osebnih podatkov s strani DBK d.o.o. krši določbe GDPR, lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

V kolikor želite uveljaviti kakšne od zgoraj navedenih pravic ali pa če imate zgolj vprašanje v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vas prosimo, da nam pišete na e-naslov: dbkshop@dbk.si. Odgovor vam bomo poslali v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v 30 dneh po prejemu zahteve.

Čas hrambe osebnih podatkov

 

DBK d.o.o. hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti ter za namen pošiljanja e-novičk, na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani DBK d.o.o. in se od njih odjavite ali v primeru, da prekličete svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu DBK d.o.o. blokirali in vaših podatkov več ne bomo obdelovali za ta namen.

 

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno področno zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna področna zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, DBK d.o.o. izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

 

Podatki o upravljavcu

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov je podjetje DBK d.o.o., kontakt: +386 41 409 268.

Privolitev

Z registracijo na spletni trgovini se strinjate, da podjetje zbira podatke na način in v namene, ki so opisani v tej izjavi.

Zbiranje osebnih podatkov

Registracija

Za nakupovanje v spletni trgovini se mora uporabnik registrirati. Pri registraciji mora uporabnik izpolniti osebne podatke oziroma podatke o pravni osebi. Uporabnik mora izpolniti podatke za osebni račun, podatke za plačilo in podatke za dostavo.

Podatki za osebni račun

 • Ime(*)
 • Priimek(*)
 • E-poštni naslov (*) (Naslov mora biti veljaven, saj boste nanj prejeli podatke o registraciji. Prav tako boste nanj prejeli novo geslo v kolikor bi pozabili obstoječe.
 • Osebno geslo(*) (Geslo si izmislite sami. Zaradi zaščite podatkov naj geslo vsebuje tudi številke in znake.
 • Ponovitev gesla(*)
 • Telefon(*)
 • ID št. za DDV
 • Pošiljanje e-pošte(*) (Označite ali želite prejemati informacije o izdelkih, novostih,…)

Podatki za plačilo

 • Ime(*)
 • Priimek(*)
 • Telefon(*)
 • Firma oziroma podjetje
 • Vrsta naslova
 • Naslov 1(*)
 • Naslov 2
 • Mesto(*)
 • Država(*)
 • Poštna številka(*)

Podatki za dostavo

Polja so enaka kot pri podatkih za plačilo. Podatke za dostavo lahko vnesete različne, lahko pa označite, da želite uporabiti enake podatke kot pri podatkih za plačilo.

Spletna trgovina lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi vašega računalnika. Med te podatke sodijo: naslov IP, vrsta brskalnika, imena domen, čas dostopanja in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na naši spletni trgovini. DBK d.o.o. te informacije uporablja izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne trgovine.

Sprememba osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli spremeni svoje osebne podatke, naslov za dostavo in naslov na plačilo. To stori tako, da se prijavi v spletno trgovino in izbere možnost Moj račun.

Uporaba osebnih podatkov

DBK d.o.o. zbira podatke na spletni trgovini z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletne trgovine in nudenje zahtevanih storitev ter občasno obveščanje o akcijah in novostih.

Pravica do seznanitve, omejitve, izbrisa, popravka, prenosljivosti in do ugovora

V vseh primerih, ko podate privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko to privolitev kadarkoli prekličete preko svojega uporabniškega računa.

Uporabnik lahko podane privolitve za posamezne namene obdelave ureja, jih prekliče ali poda privoljenje še za druge namene obdelave svojih osebnih podatkov.

Od nas imate pravico zahtevati, da izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami.