Pretraga
Hrvatski

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja DBK d.o.o. sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1), Zakonom o elektroničkim komunikacijama (ZEKom-1) i na temelju preporuka Trgovačko-industrijske komore i međunarodnih kodeksa o e-trgovini.

Internetskom trgovinom www.shop.dbk.si (u daljnjem tekstu "internetska trgovina") upravlja DBK d.o.o., kao pružatelj usluga e-trgovine (u daljnjem tekstu "davatelj"). Nakon registracije u sustavu internetske trgovine, posjetitelj dobiva korisničko ime koje je isto kao i njegova adresa e-pošte i lozinku. Korisničko ime i lozinka korisnika nedvosmisleno se određuju i povezuju s unesenim podacima. Registracijom posjetitelj postaje korisnik i stječe pravo kupnje.

Opći uvjeti suradnje bave se radom internetske trgovine, pravima korisnika i poslovnim odnosom između davatelja i kupca.

Dostupnost informacija

 • Davatelj se obvezuje da će kupcu uvijek pružiti sljedeće podatke:
 • identitet tvrtke (naziv tvrtke i sjedište, matični broj),
 • podaci za kontakt koji omogućavaju korisniku brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon),
 • bitne karakteristike robe ili usluga (uključujući usluge nakon prodaje i jamstva),
 • dostupnost proizvoda (bilo koji proizvod ili usluga ponuđena na web mjestu trebala bi biti dostupna u razumnom roku),
 • uvjeti isporuke proizvoda ili izvršenja usluge (način, mjesto i rok isporuke),
 • sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno određene i mora se jasno pokazati uključuju li već poreze i troškove prijevoza,
 • način plaćanja i dostave,
 • vremenska valjanost ponude,
 • razdoblje u kojem je još uvijek moguće odustati od ugovora i uvjeti za odustajanje; uz to, ako i koliko kupca košta vraćanje proizvoda,
 • objašnjenje žalbenog postupka, uključujući sve detalje o kontaktnoj osobi ili korisničkoj službi

Ponuda artikala

Zbog prirode poslovanja putem World Wide Weba, ponuda internetske trgovine ažurira se i mijenja često i brzo.

Cijene su predstavljene kao redovne cijene i internetske cijene. Redovne cijene obično su preporučene prodajne cijene proizvođača ili uvoznika ili cijene koje određuje davatelj usluga.

 

Odgovornost

Tvrtka DBK d.o.o. nije odgovorna za prekide u radu usluge koji su rezultat ponašanja korisnika (npr. računalo zaraženo virusima) ili pružatelja ruta ili infrastrukture koju koristi usluga internetske trgovine (npr. ispadi interneta).

Obveza odgovornosti

Davatelj čini sve napore kako bi osigurao ažurnost i ispravnost podataka objavljenih na njegovim stranicama. Ipak, karakteristike predmeta, vrijeme isporuke ili cijena mogu se promijeniti tako brzo da davatelj usluga ne uspije ispraviti podatke na web mjestima. U tom će slučaju davatelj obavijestiti kupca o promjenama i omogućiti mu povlačenje iz narudžbe ili zamjenu naručenog predmeta.

Davatelj nije odgovoran za sadržaj mišljenja o člancima koje su napisali posjetitelji. Prije objavljivanja davatelj mišljenja pregledava i odbija one koji sadrže očite neistine, obmanjuju ili vrijeđaju. Davatelj nije odgovoran za podatke u mišljenjima i odriče se bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz informacija u mišljenjima.

Iako se davatelj trudi pružiti točne fotografije prodanih predmeta, sve fotografije moraju se uzeti kao simbolične. Fotografije ne jamče svojstva proizvoda.

Potrošač mora vratiti predmet prodavaču neoštećen i u istoj količini, osim ako je artikl uništen, oštećen, izgubljen ili se njegova količina smanjila, a da potrošač nije kriv. Potrošač ne smije koristiti predmete sve dok ne odustane od ugovora. Potrošač može pregledati i testirati proizvode u mjeri koja je strogo potrebna za utvrđivanje stvarnog stanja. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe ako je smanjenje rezultat ponašanja koje nije nužno neophodno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe. Potrošač mora odmah po primitku pošiljke provjeriti je li pošiljka stigla neoštećena. Ponuditelj ne garantira da se narudžba može uspješno zaustaviti ili otkazati. Djelomično otkazivanje narudžbe nije moguće.

Povrat robe

Pravo kupca da odustane od ugovora

 1. Kupac (u daljnjem tekstu: potrošač) ima pravo obavijestiti davatelja usluga u roku od 14 dana od primitka robe da odustaje od ugovora, bez potrebe da navede razlog svoje odluke.
 2. Da bi ostvario pravo na odustajanje, potrošač mora davatelja obavijestiti nedvosmislenom izjavom putem jedne od sljedećih mogućnosti:
 • U pisanoj formi na e-mail dbkshop@dbk.siili poštom na DBK d.o.o., Samostanska ulica 3, 2360 Radlje ob Dravi.
 1. U tu svrhu potrošač može po želji koristiti obrazac za odustajanje od ugovora ili povrat robe koji se nalazi u našoj internetskoj trgovini.
 2. Rok za odustajanje od ugovora započinje narednog dana nakon datuma prihvaćanja robe („kada potrošač stekne fizički posjed robe ili ga u ime potrošača stekne treća strana koja nije prijevoznik i koju je u tu svrhu odredio potrošač“ ili u slučaju ugovora o isporuci roba koja se sastoji od nekoliko pošiljki ili komada: "kada potrošač stekne fizički posjed posljednje pošiljke ili komada robe ili ga u ime potrošača stekne treća strana koja nije prijevoznik i koju je u tu svrhu odredio potrošač").
 3. Da bi se rok za odustajanje od ugovora mogao poštivati, dovoljno je da se obavijest o ostvarivanju prava potrošača na odustajanje pošalje prije isteka razdoblja za odustajanje.
 4. Obrascem za povrat u internetskoj trgovini kupac može vratiti proizvod/robu o svom trošku. Ako je roba oštećena tijekom transporta, odgovornost je kupca. U slučaju osobnog prihvaćanja robe, kupac može odmah provjeriti robu i odbiti je kupiti. Kasniji povrat novca nije moguć!
 5. Roba se mora vratiti ponuditelju najkasnije u roku od 14 dana od dostavljene obavijesti o odustajanju od ugovora.
 6. Povratak primljene robe ponuditelju u roku za odustajanje od ugovora smatrat će se obaviješću o odustajanju od ugovora. Kupac proizvode može vratiti poštom na adresu tvrtke. Moguć je i osobni povratak na istu adresu, svakim radnim danom od 8:00 do 15:00.
 7. Kupac mora vratiti primljene proizvode neoštećene i u istoj količini, osim ako je proizvod oštećen, izgubljen ili se njegova količina smanjila bez krivnje kupca. Potrošač je odgovoran samo za smanjenu vrijednost robe zbog rukovanja robom, što nije nužno potrebno za utvrđivanje njezine prirode, svojstava i funkcioniranja. Ako je kupac možda već počeo koristiti proizvod ili je već otvorio i sastavio pojedinačne dijelove za proizvode, odustajanje od ugovora nije moguće. Proizvođač proizvoda također propisuje njegovo originalno pakiranje (u skladu s člankom 36. Zakona o zaštiti potrošača). Budući da je pakiranje sastavni dio proizvoda, mora se i priložiti, u izvornom stanju za vrijeme primitka proizvoda (tj. neoštećeno i nepromijenjeno).
 8. Mogućnost odustajanja od ugovora ne odnosi se na proizvode/robu koji su proizvedeni prema točnim uputama kupca ili potrošača i prilagođeni njegovim osobnim potrebama.
 9. Ako potrošač odustane od ovog ugovora, davatelj će mu nadoknaditi novac bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o odustajanju od svih ugovora. Takvu naknadu poduzetnik će izvršiti na isti način plaćanja kao što je korišten u izvršenju izvorne transakcije, osim ako nije drukčije ugovoreno ili, ukoliko je to zbog njegove prirode, plaćanje ne može osigurati istim sredstvima plaćanja. Tvrtka može zadržati plaćanje u slučajevima i u rokovima određenim Zakonom o zaštiti potrošača.
 10. Uz proizvod, svaki povrat mora biti popraćen uredno popunjenim obrascem povrata i kopijom računa.

Prigovori i sporovi

Tvrtka DBK d.o.o. poštuje mjerodavno zakonodavstvo o zaštiti potrošača. Također čini sve napore kako bi ispunila svoju dužnost uspostaviti učinkovit sustav za rješavanje pritužbi i odrediti osobu s kojom se, u slučaju problema, kupac može obratiti putem telefona +386 41 409 268 ili putem dbkshop@dbk.si. Postupak prigovora dostupan je na web stranicama koje su jednostavne za upotrebu i povjerljive.

Ponuditelj će potvrditi primitak žalbe u roku od pet radnih dana, obavijestiti kupca koliko će vremena trebati za njezinu obradu i obavještavat će ga o tijeku postupka.

Davatelj je svjestan da je osnovna značajka potrošačkog spora, barem što se tiče sudske nagodbe, njegov nerazmjer između ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova nastalih u rješavanju samog spora. To je ujedno i glavna prepreka da potrošač ne pokrene spor na sudu. Stoga davatelj nastoji najbolje što može riješiti sve sporove sporazumno.

Cijene

Internetska cijena vrijedi za sve članove internetske trgovine. Svatko postaje članom registracijom u internetskoj trgovini. Sve cijene su bez PDV-a, osim ako nije izričito navedeno.

Cijene vrijede u trenutku narudžbe i nemaju unaprijed zadanu valjanost.

Unatoč izvanrednim naporima da se pruže najnovije i točne informacije, podaci o cijenama mogu biti netočni. U ovom slučaju, ili u slučaju da se cijena predmeta promijeni tijekom obrade narudžbe, davatelj će omogućiti kupcu da odustane od kupnje, a istovremeno će ponuđač ponuditi kupcu rješenje koje će ići na obostrano zadovoljstvo.

Kupoprodajni ugovor između ponuditelja i kupca zaključuje se u trenutku kada ponuditelj potvrdi narudžbu (kupac dobiva elektroničku poruku o statusu Potvrđena narudžba). Od ovog trenutka sve cijene i ostali uvjeti su fiksni i primjenjuju se na davatelja usluga i kupca.

Kvarovi, zamjena, povrat proizvoda

Potrošač u ovom poglavlju je kupac (fizička osoba) koji nabavlja ili koristi proizvode u svrhe izvan svoje profesionalne ili dohodovne djelatnosti. U ostalim se poglavljima izraz "kupac" odnosi na kupca i potrošača.

Ako se isporučeni proizvodi razlikuju od naručenih (isporuka netočnih proizvoda), kupac ili potrošač vraća isporučene proizvode, a davatelj će ih besplatno zamijeniti odgovarajućim. Davatelj također snosi troškove povrata izvorno isporučenih proizvoda. Izvorno isporučeni proizvodi mogu se vratiti samo u originalnom pakiranju.

Ako isporučeni proizvodi ne udovoljavaju karakteristikama ili specifikacije naručenih proizvoda (isporuka neispravnih proizvoda), kupac mora obavijestiti davatelja usluga u roku od osam dana od dana primitka proizvoda. Ako se kvar nije mogao uočiti tijekom uobičajenog pregleda (skriveni nedostatak), kupac mora obavijestiti DBK d.o.o. u roku od osam dana od dana kada primijeti pogrešku, u protivnom će izgubiti ovo pravo. Tvrtka DBK d.o.o. ne snosi odgovornost za nedostatke koji se pojave nakon isteka šest mjeseci od isporuke proizvoda.

Potrošačka odn. kupac mora detaljnije opisati nedostatak u obavijesti o nedostatku i DBK d.o.o. dopustiti da se stvar pregleda.

Potrošač ili kupac koji je pravovremeno i ispravno obavijestio davatelja usluge o nedostatku, ima pravo zatražiti od njega u roku od dvije godine od podnošenja obavijesti o kvaru:

• otkloniti kvar na proizvodu ili

• vratiti dio uplaćenog iznosa proporcionalno pogrešci ili

• zamijeniti neispravan proizvod novim besprijekornim proizvodom ili

• vratiti uplaćeni iznos.

U svakom slučaju potrošač odn. kupac također ima pravo zahtijevati naknadu od ponuditelja, a posebno naknadu troškova materijala, zamjenskih proizvoda, radne snage, prijenosa i transporta proizvoda nastalih zbog ispunjenja obveza iz prethodnog stavka.

Jamstvo

Proizvodi imaju jamstvo ako je to navedeno na jamstvenom listu ili računu. Jamstvo vrijedi prema uputama na jamstvenom listu i nakon podnošenja računa. Jamstveni rokovi navedeni su na jamstvenim listovima ili na računu.

Podaci o jamstvu navedeni su i na stranici s prezentacijom proizvoda. Ako nema informacija o jamstvu, proizvod nema jamstvo ili podaci trenutno nisu poznati. U potonjem slučaju kupac se može obratiti davatelju usluga koji će pružiti ažurne informacije.

Dostava

Trudimo se, da naručenu robu dobijete sljedeći dan nakon što ste je naručili. Brza i kvalitetna dostava za nas je od velike važnosti.

Na raspolaganju su vam dva načina dostave i vlastito preuzimanje u sjedištu tvrtke

 • DPD dostava do 31,5kg
 • S Poštom Slovenije

Cjenik dostave za Sloveniju

Cijena dostave prema cjeniku Pošte Slovenije (cijene u nastavku su informativne), vrijeme dostave je do 3 dana

 • Do 2kg     4.7€
 • 2-5kg      5.7€
 • 5-10kg    6.9€
 • 10-15kg 8.10€
 • 15-20kg 9.2€
 • 20-25kg 10.6€
 • 25-30kg 12.1
 • 30-40kg 14,1€
 • 40-50kg 17,2€
 • Za narudžbe veće od 300 € dostava u Sloveniji je besplatna.

 

Sve cijene su bez PDV-a!

Posebne želje za dostavu (jutarnja dostava do 10 sati) 10 €

Narudžbe za osobno preuzimanje mogu se predati u sjedištu tvrtke do 1 sata prije preuzimanja.

Za veće narudžbe pomozite dostavljaču da istovari vašu robu.

Račun za plaćanje primit ćete u roku od 24 sata na vašu e-adresu od trenutka kada primimo vaš prijenos.

Zadržavamo pravo isporuke pošiljke kasnije zbog više sile, prirodnih katastrofa.

Za sve dodatne informacije nazovite nas na +386 41 409 268 ili +386 41 958 643 ili pošaljite e-mail na dbkshop@dbk.si.

Rješavanje oštećenih pošiljki

Unatoč svim našim naporima da osiguramo da naše pošiljke stignu neoštećene, može doći do materijalne štete na proizvodima.

VAŽNO: Prije prihvaćanja pošiljke, pobrinite se da na pošiljci nema vidljivih oštećenja! Ako postoji oštećenje, odmah ga prijavite dostavljaču i fotografirajte ga te odmah otvorite paket kako biste bili sigurni da je sadržaj neoštećen. Izvještaj i slike oštećene pošiljke pošaljite na e-adresu dbkshop@dbk.sišto je prije moguće. Ako niste odmah prijavili štetu dostavljaču, zamjena predmeta i povrat po nabavnoj cijeni mogu biti odbijeni, ako nije moguće utvrditi gdje je šteta nastala.

Cjenik za dostavu u inozemstvo

Dostava putem kurirske službe DPD:

Štetu prijavite kuriru koji vam je dostavio pošiljku odmah po primitku. Zatim nam pošaljite na e-mail dbkshop@dbk.sifotografije vanjske ambalaže, DPD naljepnice s podacima o pošiljatelju i primatelju, fotografiju unutarnje ambalaže i međuzaštite robe te fotografije oštećenog sadržaja paketa. Zajedno s kurirskom službom DPD pobrinut ćemo se da se naknada riješi u najkraćem mogućem roku.

DOSTAVA HRVATSKA

Rok isporuke                         2 kg    5 kg      10 kg    15 kg     20 kg     25 kg    31,5 kg

Hrvatska vrijeme isporuke 2-3dana   10,20€ 11,30€  12,30€  13,30€   13,90€   15,20€   16,60€

Dodatak za otoke      7,5€

Dostava u zemlje izvan EU moguća je samo ako kupac sam naloži preuzimanje pošiljke; cijena EXW!

CIJENE DOSTAVE PAKETA U EU

 

ZEMLJA

PROCIJENJENO VRIJEME ISPORUKE

 

2 kg

 

5 kg

 

10 kg

 

15 kg

 

20 kg

 

25 kg

 

31,5 kg

Austrija

1 dan

15,30€

17,00€

18,90€

20,10€

22,70€

24,90€

28,10€

Bugarska

3 dana

40,10€

41,20€

43,40€

45,40€

46,50€

47,80€

49,10€

Češka Republika

2 dana

27,00€

28,50€

29,10€

30,40€

31,80€

34,70€

36,20€

Francuska

3 dana

28,40€

30,10€

32,80€

33,40€

34,30€

35,40€

36,10€

Italija

2 dana

19,20€

20,20€

22,50€

23,20€

24,70€

26,20€

28,90€

Mađarska

2 dana

25,70€

26,80€

29,00€

30,90€

32,10€

33,30€

34,70€

Njemačka

2 dana

19,20€

20,20€

22,50€

23,20€

24,70€

26,20€

28,90€

Poljska

3 dana

26,20€

27,70€

29,50€

30,70€

32,10€

35,20€

37,20€

Rumunjska

3 dana

34,80€

35,80€

38,10€

40,00€

41,20€

42.50€

43,80€

Slovačka

2 dana

26,80€

28,00€

29,60€

30,70€

32,20€

35,20€

37,00€

 

Sve cijene su bez PDV-a!

Ako ponuditelj ne može ispuniti svoju obvezu jer roba neće biti dostupna, obavijestit će kupca i oni će se dogovoriti o daljnjem postupku.

U slučaju da ponuditelj na vrijeme eliminira naručene proizvode, nije odgovoran za dospjeli rok isporuke dobavljača. Dostava se vrši na adresu koju je korisnik naveo prilikom registracije ili narudžbe. U slučaju da se u trenutku isporuke nitko ne nalazi na adresi, kurir ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke odn. o pokušaju predaje robe. U slučaju da kurir nije mogao isporučiti pošiljku, a vi je niste preuzeli, kupcu će se naplatiti poštarina za pošiljku koja je vraćena.

Načini plaćanja

Plaćanja:

Račun u pdf formatu primit ćete e-poštom a original prilikom isporuke.

Narudžbu možete podmiriti plaćanjem predračuna ili putem PAYPAL-a

Ponuditelj izdaje kupcu račun na trajnom mediju.

Kupoprodajni ugovor (narudžba) pohranjuje se u elektroničkom obliku na poslužitelju davatelja usluge.

Plaćanje predračunom

Pri odabiru plaćanja predračunom naručenu robu platit ćete općim nalogom za plaćanje BN 02. Najlakši i najbrži način plaćanja je putem PayPala ili u vašoj internetskoj banci (Klik, Abanet, Bank@Net ...), ili u bilo kojoj banci ili pošti u Sloveniji.

Prilikom plaćanja, navedite sljedeće podatke:

• Svrha plaćanja: Kupnja proizvoda putem internetske trgovine

• Naziv: DBK d.o.o.

• Ulica: Samostanska ulica 3

• Mjesto radnje: 2360 Radlje ob Dravi

• Broj računa: SI56 0451 5000 3394 732

IBAN/SWIFT: SI56 0451 5000 3394 732 / KBMASI2X

Zaštita osobnih podataka

Internetska trgovina obvezuje se zaštititi vaše osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti privatnih podataka. Vaši će se podaci koristiti samo za interne potrebe DBK d.o.o. i nećemo ih prosljeđivati trećim stranama.

Davatelj se obvezuje trajno zaštititi sve osobne podatke korisnika. Davatelj će koristiti osobne podatke isključivo u svrhu ispunjavanja narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, računa) i druge potrebne komunikacije. Podaci korisnika ni pod kojim uvjetima neće se prosljeđivati neovlaštenim osobama. Korisnik je također odgovoran za zaštitu osobnih podataka osiguravajući sigurnost svog korisničkog imena i lozinke.

Korištenje kolačića

Kolačići su tekstualne datoteke koje web poslužitelj učitava na vaše računalo. Kolačići ne sadrže nikakve podatke koji bi se mogli koristiti za vašu identifikaciju. Uz pomoć kolačića, poslužitelj zna da ste se vratili u internetsku trgovinu, što možemo iskoristiti za prilagođavanje web stranice korisniku.

Većina preglednika automatski prihvaća kolačiće. Ako ih ne želite prihvatiti ili želite biti obaviješteni prije nego što se kolačić učita na vaše računalo, to možete odrediti u postavkama preglednika.

Privatnost

Vlasnik (sakupljač podataka) internetske trgovine je:

Tvrtka DBK d.o.o.

Samostanska ulica 3

2360 Radlje ob Dravi

T: +386 41 409 268

Tvrtka DBK d.o.o. predana je zaštiti vaše privatnosti i razvoju tehnologije koja će vam omogućiti sigurno internetsko iskustvo. Ova se izjava o privatnosti odnosi na internetsku trgovinu DBK d.o.o. Korištenjem internetske trgovine pristajete na postupke s podacima opisane u ovoj izjavi.

DBK d.o.o .. prikuplja osobne podatke, kao što su ime i prezime, adresa, e-mail i telefonski broj itd., koji su potrebni za ispunjavanje ugovornih ili poslovnih obveza prema vama. Uz to, vaša adresa e-pošte na temelju Zakona o elektroničkim komunikacijama (Službeni glasnik Republike Slovenije, br. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - odluke US, 81/15 i 40/17) koristi se i u svrhe izravnog marketinga i slanja povremenih e-vijesti. Takvu upotrebu osobnih podataka možete odbiti u bilo kojem trenutku slanjem zahtijeva na adresu e-pošte: dbkshop@dbk.si.

Kako bismo spriječili neovlašteni pristup ili otkrivanje dobivenih podataka, održali točnost osobnih podataka i osigurali njihovu pravilnu uporabu, provodimo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka koje obrađujemo.

Vaša prava

U skladu s odredbama GDPR-a i važećim zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, imate pravo pristupa svojim osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje ili zaborav, pravo na prenosivost, pravo zahtijevati ograničenje obrade osobnih podataka i pravo na prigovor. Osim toga, ako ste dali svoj pristanak na obradu osobnih podataka, možete ga opozvati. U slučaju da vjerujete da obrada osobnih podataka od strane DBK d.o.o. krši odredbe GDPR-a, možete podnijeti žalbu Povjereniku za informacije.

Ako želite ostvariti neko od gore navedenih prava ili ako imate samo pitanje u vezi sa zaštitom osobnih podataka, molimo vas da nam pišete na adresu e-pošte: dbkshop@dbk.si. Odgovor ćemo vam poslati što je prije moguće ili najkasnije 30 dana nakon primitka zahtjeva.

Vrijeme pohranjivanja osobnih podataka

Tvrtka DBK d.o.o. čuva vaše osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza i u svrhu slanja e-biltena na koje ste se pretplatili ili poručili. U slučaju da više ne želite primati sadržaj od DBK d.o.o. i odjavite se s njih ili u slučaju da u tu svrhu opozovete svoj pristanak na obradu osobnih podataka, vaši će podaci u sustavu DBK d.o.o. biti blokirani i više nećemo obrađivati vaše podatke u tu svrhu.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka može se razlikovati ovisno o primjenjivom sektorskom zakonodavstvu (npr. porezno, računovodstveno zakonodavstvo). U slučaju da mjerodavno sektorsko zakonodavstvo postavlja obvezne rokove za čuvanje osobnih podataka, DBK d.o.o. briše osobne podatke nakon isteka zakonskog obveznog razdoblja.

 

Podaci o operateru

Operater osobnih podataka korisnika je tvrtka DBK d.o.o., kontakt: +386 41 409 268.

Pristanak

Registracijom u internetskoj trgovini pristajete na to da tvrtka prikuplja podatke na način i za svrhe opisane u ovoj izjavi.

Prikupljanje osobnih podataka

Registracija

Da bi mogao kupovati u internetskoj trgovini, korisnik se mora registrirati. Pri registraciji korisnik mora popuniti osobne podatke ili podatke o pravnoj osobi. Korisnik mora popuniti podatke o osobnom računu, podatke o plaćanju i podatke o dostavi.

 • Podaci o osobnom računu
 • Ime (*)
 • Prezime (*)
 • Adresa e-pošte (*) (Adresa mora biti valjana jer ćete dobiti podatke o registraciji i novu lozinku ako zaboravite postojeću.)
 • Osobna lozinka (*) (Stvorite vlastitu lozinku. Za zaštitu podataka lozinka treba imati brojke i znakove.
 • Ponavljanje lozinke (*)
 • Telefon (*)
 • ID broj za PDV
 • Slanje e-pošte (*) (Naznačite želite li primati informacije o proizvodima, vijestima ...)

Pojedinosti o plaćanju

 • Ime (*)
 • Prezime (*)
 • Telefon (*)
 • Društvo
 • Vrsta naslova
 • Naslov 1 (*)
 • Naslov 2
 • Grad (*)
 • Zemlja (*)
 • Poštanski broj (*)

Informacije o dostavi

Polja su ista kao i za podatke o plaćanju. Možete unijeti različite podatke o dostavi ili možete naznačiti da želite koristiti iste podatke kao i za podatke o plaćanju.

Internetska trgovina također može automatski prikupiti neke podatke o hardveru i softveru vašeg računala. Ti podaci uključuju: IP adresu, vrstu preglednika, nazive domena, vremena pristupa i adrese web stranica koje ste posjetili u našoj internetskoj trgovini. Tvrtka DBK d.o.o. koristi ove podatke isključivo za izračunavanje općih statistika o korištenju internetske trgovine.

Promjena osobnih podataka

Korisnik može u bilo kojem trenutku promijeniti svoje osobne podatke, adresu za dostavu i adresu za plaćanje. Da biste to učinili, prijavite se u internetsku trgovinu i odaberite opciju Moj račun.

Korištenje osobnih podataka

Tvrtka DBK d.o.o. prikuplja podatke o internetskoj trgovini kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje internetske trgovine i pružanje potrebnih usluga te povremeno obavještavanje o promocijama i vijestima.

Pravo na informiranje, ograničenje, brisanje, ispravljanje, prijenos i na prigovor

U svim slučajevima kada date pristanak na obradu vaših osobnih podataka, možete u bilo kojem trenutku opozvati taj pristanak putem svog korisničkog računa.

Korisnik može uređivati, opozvati dane pristanke u pojedinačne svrhe obrade ili dati suglasnost u druge svrhe obrade svojih osobnih podataka.

Imate pravo zatražiti da izbrišemo osobne podatke o vama.